'tStartblok

10 JAAR HONSELSE EETTAFELWANDELING

Een vrijwillige gift is van harte welkom voor dekking van de kosten en een goed doel, dat daar bekend wordt gemaakt. De avond staat in het teken van ontmoeting met uw dorpsgenoten!

Het is al weer 10 jaar geleden dat het idee voor de Eettafelwandeling werd geboren, n.a.v. het interreligieuze initiatief “Running Dinner”. Het idee werd gelanceerd door een aantal Honselersdijkers. Het toenmalige kerkcafé Honselersdijk en dominee Martin Koster behoorden tot de initiatiefnemers. Zij zetten in op een ontmoeting tussen mensen waarbij ze over van alles konden praten en zo elkaar konden leren kennen. Op die manier werd gewerkt aan de binding in ons dorp.
Oorspronkelijk ging de wandeling uit van de 4 kerken van Honselersdijk. Na een aantal jaar is de organisatie daarvan losgekoppeld in de hoop een nog breder publiek aan te spreken. De kerken geven wel hun medewerking aan het initiatief.
De afgelopen jaren hebben elk jaar ruim 100 mensen aan de Eettafelwandeling deelgenomen.
Dit jaar hopen we ook U te mogen verwelkomen!

Ukunt zich aanmelden als wandelaar/gast en/of kok/gastadres of dessertmaker d.m.v. het aanmeldkaartje dat tussen 2 en 7 oktober in uw brievenbus ligt. Aanmelden per e-mail eettafelwandeling@outlook.com kan ook. U ontvangt dan een aanmeldingsformulier via de mail.
De Eettafelwandeling is de ideale manier om dorpsgenoten te ontmoeten, voor alle inwoners en vooral voor nieuwe. Aanmelden kan tot uiterlijk 14 oktober.