'tStartblok

"De Wereldraad"

Kinderen die zich hadden aangemeld om in "de Wereldraad" zitting te nemen, konden zich opgeven bij de leerkracht en maakten een promotieposter van zichzelf. Op donderdag 10 november was het verkiezingsdag en presenteerden de kandidaten zich met een flitspresentatie. De kandidaat vertelde aan de groep waarom hij/zij de juiste persoon is om plaats te nemen in "de Wereldraad".

“De Wereldraad” is samengesteld uit 9 leerlingen van groep 3 t/m 8. Zij vertegenwoordigen de kinderen van de school. "De Wereldraad" komt elke eerste vrijdag van de maand bij elkaar en praten dan over zaken die leerlingen aangaan. De eerste vergadering was direct na de verkiezingen. In deze vergadering is besloten om in elke klas een ideeënbox te plaatsen. De box wordt voor elke vergadering geleegd en de ideeën worden dan besproken.