Groep 4/5b

Dit jaar zijn we gestart met het gebruik van Snappet. Leerlingen werken na de instructie op hun eigen tablet. Door middel van groep doorbroken werken met de groepen 4 en 5 kunnen we de instructie beter afstemmen op de behoefte van de leerlingen.

Tijdens de instructie en het werken in de groep komen er regelmatig coöperatieve werkvormen aan bod. Bij het werken willen we de betrokkenheid van kinderen en hun actieve deelname aan de lessen zo groot mogelijk maken. Bij het inzetten van samenwerken, leren kinderen o.a. rekening te houden met elkaar, maar ook voor zichzelf op te komen. Ze leren met elkaar overleggen, te vertrouwen op elkaar en respect te krijgen voor de standpunten van een ander.

Er wordt een groter beroep gedaan op de zelfstandigheid van de leerlingen in een combinatieklas. Er zijn momenten van uitgestelde aandacht. Op die, voor kinderen herkenbare, lesmomenten is de leerkracht alleen beschikbaar voor een deel van de groep of een select groepje kinderen.

De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/techniek komen aan bod tijdens het thematisch werken. We koppelen de theorie aan de praktijk, zodat de lesstof betekenisvoller wordt. Op de themamuur in de klas hangen de leervragen. Ook zullen we bij elk thema proberen een gastles of excursie te regelen.

Er zijn een aantal zaken waar thuis aandacht aan besteed kan worden. Zoals de tafelsommen, klokkijken (groep 5 ook de digitale tijd), het alfabet, lezen en de verkeersregels en –borden in de directe omgeving.