Groep 4a

In groep 4 wordt hard gewerkt!

Dit jaar zijn we gestart met het gebruik van Snappet. Leerlingen werken na de instructie op hun eigen tablet. Door middel van groep doorbroken werken met de groepen 4 en 5 kunnen we de instructie beter afstemmen op de behoefte van de leerlingen.

De kinderen zitten in groepjes en werken geregeld samen. Dit maakt het helpen en leren van elkaar makkelijk.
Het dagelijkse programma bestaat uit: rekenen (sommen tot 100, tafels, klokkijken enz.), taal, woordenschat, spelling, schrijven en heel veel lezen.
Zowel leestempo als leestechniek komen hierbij aan bod. Ook gaan we aan de slag met begrijpend lezen.

Met schrijven leren we dit jaar de letters aan elkaar te schrijven en we leren de hoofdletters.
De vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur/techniek, tekenen, handvaardigheid en muziek komen aan bod tijdens het thematisch werken. We koppelen de theorie aan de praktijk, zodat de lesstof betekenisvoller wordt. Op de themamuur in de klas hangen de leervragen. Ook zullen we bij elk thema proberen een gastles of excursie te regelen.