Groep 5/6b

In groep 5/6 leren we van en met elkaar!

In groep 5/6 vinden wij het heel belangrijk dat er een positieve, gezellige sfeer heerst waarin iedereen zich veilig voelt en de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelen op zijn eigen niveau.

We zijn op zoek naar de verbindingen tussen de lesstof van groep 5 en 6 om zo aan te sluiten bij de behoeften van de kinderen. We werken in de klas met een weektaak en we proberen zoveel mogelijk samen te werken, onder andere door het inzetten van coöperatieve werkvormen.

We oefenen heel veel met de tafels, klokken, sommen met grote getallen, verhalen schrijven, we leren wat de persoonsvorm is en het onderwerp, we leren veel weetwoorden schrijven, Engelse woorden en zinnen maken, hoofdletters schrijven, we maken een begin met werkwoordspelling en nog veel meer! Ook krijgen we dit jaar voor het eerst huiswerk.

We werken met de methode 4XWijzer, waarbij er steeds een ander thema centraal staat. Onder andere Nederland Multicultureel, de Middeleeuwen, Burgers en Stoommachines, Gezondheid en voeding en Nederland Waterland zijn thema's die dit jaar voorbij komen. Binnen de thema's wordt er gewerkt met opdrachten die aansluiten bij de meervoudige intelligenties van de kinderen, zodat iedereen op een manier kan leren die bij hem/haar past. Daarnaast proberen we de thema's ook bij de zaakvakken naar voren te laten komen, zodat we het thema echt de klas in halen. Of we gaan er juist op uit met de klas!

Naast het leren van taal, rekenen, spelling, geschiedenis en alle andere vakken, krijgen we dit jaar ook Orka-training. Hierbij leren we onder andere voor jezelf en een ander op te komen, en doen we oefeningen voor een positief klimaat in de groep.

Onze missie voor dit jaar luidt: "Wij, groep 5/6, zijn aardig en behulpzaam voor elkaar. Zo hebben we het fijn en zo wordt dit een topjaar!"