'tStartblok

Groep 6/7b

In groep 6/7 staat een positieve en gezellige sfeer vooraan. Wanneer kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. De kinderen leren vooral hoe zij met elkaar om moeten gaan zodat iedereen zich veilig en welkom voelt in de klas.

De kinderen uit groep 6/7 vinden dat zij "de klas" van ‘t Startblok zijn.

De leerstof wordt aangeboden in verschillende werkvormen om aan te sluiten bij de verschillende behoeftes van de kinderen.  Instructie, samenwerking d.m.v. coöperatieve oefeningen en zelfstandige werkmomenten. De verwerking gebeurt op de Snappet, een persoonlijke tablet. Hierop kunnen kinderen op eigen niveau en tempo de leerstof verwerken en hun eigen groei volgen. Rekenen, technisch lezen en Nieuwsbegrip worden groepsdoorbrekend gegeven, zodat kinderen van (ongeveer) gelijk niveau bij elkaar zitten en met meer of minder instructie aan de slag kunnen.

Verder werken we in verschillende thema's, waarbij we aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, handvaardigheid en muziek aan elkaar koppelen. Aan elk thema proberen we een excursie of gastles te koppelen.

Met de thema’s Romeinen en de Gouden Eeuw maken wij gebruik van de themakaarten van 4xwijzer. Daarbij werken de kinderen vanuit hun meervoudige intelligenties.

Dit jaar is ook het jaar van het verkeersexamen. Groep 6/7 gaan er met zijn allen tegen aan om er voor te zorgen dat zij in april hun verkeersexamen kunnen maken. Het verkeersexamen is theoretisch en praktisch.