'tStartblok

Groep 7/8b

In groep 7/8b vinden we het belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school toe komen. Wanneer kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. We leren kinderen hun eigen grenzen aan te geven en hoe ze kunnen omgaan met situaties waarin het even niet gaat zoals ze voor ogen hadden.

De leerstof wordt aangeboden in verschillende werkvormen om aan te sluiten bij de verschillende behoeftes van de leerlingen. Instructie, samenwerking d.m.v. coöperatieve oefeningen en zelfstandige werkmomenten.

De verwerking van de hoofdvakken gebeurt op de Snappet. Hierop kunnen kinderen op eigen niveau en tempo de leerstof verwerken en hun eigen groei bekijken.

Verder werken we nog in verschillende thema's, waarbij we aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, handvaardigheid en muziek aan elkaar koppelen. Aan elk thema proberen we een excursie of gastles te koppelen. Zo plaatsen we de school in de wereld of halen we de wereld in de school. Na een aantal basislessen maken de kinderen een eigen keus uit de themakaarten van 4xwijzer, waarbij de opdrachten aansluiten bij hun interesse en intelligentie. Zo wordt de lesstof d.m.v. samenwerking actief verwerkt.

In groep 7/8b leren we omgaan met een agenda, waarin elke week het huiswerk wordt genoteerd. Dit is een maakopdracht of leerwerk. Voor het huiswerk bekijken we of kinderen zelf iets willen leren (zij stellen elke week hun eigen doelen), of dat er onderwerpen zijn waar nog wat extra oefening gewenst is. Dit huiswerk kan dus op niveau gegeven worden.

Ook wordt er thuis gewerkt aan een boekbespreking.

Dan hebben we ook nog gym op maandag en donderdag in de Sosef sporthal.

Het is hard werken, maar ook veel lol maken met elkaar!