Wereldschool van verschil

’t Startblok staat voor boeiend en betekenisvol onderwijs, waar kinderen op hun eigen manier kunnen leren.

Een groot deel van de dag werken we thematisch waarin verschillende disciplines, zoals: wereldoriëntatie, techniek, cultuur, informatietechnologie, etc. in samenhang worden aangeboden. Door ouders actief te betrekken bij de thema's en regelmatig bedrijven, musea etc. te bezoeken, willen we het leren betekenisvoller maken.

Als echte wereldschool krijgen onze leerlingen vanaf groep 1 les in de wereldtaal Engels.

Het verder uitbouwen van de wereldschool is een ontwikkelingsproces waar we de komende jaren mee bezig zullen zijn.

Kenmerken van het onderwijs op ‘t Startblok:
- Gepersonaliseerd leren door moderne adaptieve middelen (Snappet)
- Groep doorbroken werken
- Thematisch (boeiend en betekenisvol) onderwijs
- Werken volgens het principe van meervoudige intelligentie. Het gaat er bij ons op school niet om hoe knap je bent, maar hoe je knap bent.
- Coöperatief leren. Dit zijn werkvormen waarbij alle leerlingen tegelijkertijd actief bezig zijn met de leerstof. Dit werkt bevorderend voor de betrokkenheid en het welbevinden.