Wereldschool van verschil

’t Startblok staat voor boeiend en betekenisvol onderwijs, waar kinderen op hun eigen manier kunnen leren.

Een groot deel van de dag werken we thematisch waarin verschillende disciplines, zoals: wereldoriëntatie, techniek, cultuur, informatietechnologie, etc. in samenhang worden aangeboden. Door ouders actief te betrekken bij de thema's en regelmatig bedrijven, musea etc. te bezoeken, willen we het leren betekenisvoller maken.

Als echte wereldschool krijgen onze leerlingen vanaf groep 1 les in de wereldtaal Engels.

Onze visie
Onze visie is gebaseerd op de voor ons belangrijke kernwaarden ‘boeien, groeien en bloeien’:

Wereldschool ’t Startblok boeit de leerlingen door het leren betekenisvol te maken in een rijke leeromgeving.
Op Wereldschool ’t Startblok groeien de leerlingen door gepersonaliseerd en gezamenlijk te leren in een veilig en vertrouwd klimaat, waarbij iedereen met respect verantwoordelijkheid draagt voor zichzelf, medeleerlingen, leerkrachten, ouders en de wereld waarvan zij nu en later deel uitmaken.
De leerlingen van Wereldschool ’t Startblok komen tot bloei door sterker te maken wat sterk is en met trots te laten zien hoe ze knap zijn.