Wereldschool

In samenwerking met ouders en omgeving maken we een verbinding tussen de school en de wereld om ons heen, zodat het leerstofaanbod betekenisvoller wordt.

Dit doen we door meerdere keren per jaar een uitstapje te maken en door gastlessen te laten verzorgen door een deskundige. Deze activiteiten zijn gekoppeld aan een thema en passen in de aangeboden lesstof van dat moment.

Het afgelopen jaar hebben we minimaal één thema van een wereldoriënterend vakgebied op een thematische wijze aangeboden aan de leerlingen. Het leggen van dwarsverbanden tussen verschillende vakken eventueel gekoppeld aan een gastles of excursie verhoogt de betrokkenheid van de leerlingen en hun kijk op de wereld.

De werelddagen maken ook onderdeel uit van onze wereldschool. Dit jaar staan er vier werelddagen op het lesprogramma. Deze dag werken alle groepen aan een zelfde wereldoriënterend thema. De werelddag heeft een doorlopende leerlijn, zodat de leerlingen elk leerjaar zich verder verdiepen in het onderwerp. Eén van de dagen heeft een wisselend karakter.

Als echte wereldschool krijgen onze leerlingen vanaf groep 1 les in de wereldtaal Engels.

We vinden het heel belangrijk om de kinderen in aanraking te brengen met techniek. Vanaf groep 4 wordt er tweewekelijks in circuitvorm gewerkt met technische opdrachten met hulp van leerlingen van ISW Poeldijk.

Het verder uitbouwen van de wereldschool is een ontwikkelingsproces waar we de komende jaren mee bezig zullen zijn.

Kenmerken van het onderwijs op ‘t Startblok:
• Ontwikkelingsgericht werken in de onderbouw;
• Zelfstandig werken op niveau met een doorgaande lijn;
• In de bovenbouw werken we handelingsgericht. Dit geven we o.a. vorm door te werken met een afschilmodel
  (basisinstructie, verlengde instructie en verkorte instructie);
  De wijze en hoeveelheid instructie en verwerking wordt zoveel mogelijk aangepast aan de behoefte van de leerlingen;
• Instructietafel of plek, dit is de plaats in de klas waar een klein groepje leerlingen extra begeleiding van de leerkracht krijgt;
• Coöperatief leren. Dit zijn werkvormen waarbij alle leerlingen tegelijkertijd actief bezig zijn met de leerstof. Dit werkt
  bevorderend voor de betrokkenheid en het welbevinden.

Grote nadruk in visie en missie ligt op het differentiëren binnen een basisaanbod. Belangrijke voorwaarde om differentiatie te realiseren is zelfstandigheid bij leerlingen. Hierbij is de term "zelfstandigheid" bewust gekozen: zelfstandigheid veronderstelt dat kinderen zonder de leerkracht aan het werk kunnen, zelf (in meer of mindere mate) invloed hebben op een aantal zaken die het leren betreffen. Deze zelfstandigheid wil niet zeggen dat kinderen alleen aan het werk gaan, maar dat er ook sprake kan zijn van dat kinderen van elkaar leren.