bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
't Startblok
Nieuwsblok van 12 juli 2019

Bedanken en afscheid nemen

In een schooljaar gebeurt er altijd een heleboel. Het team, de oudervereniging en de MR zetten zich bijzonder in om het voor de kinderen zo boeiend mogelijk te laten verlopen. Maar ook zij kunnen het niet alleen. In het afgelopen jaar zijn er heel veel ouders en verzorgers geweest die zich op een bepaalde manier ingezet hebben voor de school. Ik denk bijvoorbeeld aan alle mensen die enthousiast kwamen vertellen over hun beroep of hobby bij één van de thema’s. We hadden ook hulp bij de verschillende sportactiviteiten. Elke week werd er driftig geflitst met kinderen, of waren er speciale computer papa’s en mama’s in de groepen 1-2. Ouders en verzorgers die na het schoolreisje of kamp een halve week nodig hadden om bij te komen. Vaders en moeders die de nacht van acht overleefd hebben. We hebben ook mensen die Franse les, dammen en zangles geven, of vrijwillig komen helpen met kinderen die baat hebben bij een iets andere aanpak. Er zijn zelfs mensen die ons uit de brand hebben geholpen toen we even geen wasmachine en droger meer hadden en alle veel te vieze school doekjes hebben gewassen en gevouwen. En ik wil hier ook zeker alle mensen even benoemen die ons dagelijks helpen bij het overblijven. Voor al die fantastische mensen die iets betekend hebben voor onze school dit jaar (en alstublieft niet bescheiden zijn, want u hoort daar ook bij) organiseren we op dinsdag 16 juli van 14.00 tot 14.45 uur een bedankmoment op school. We nodigen u uit in onze teamkamer om daar uw bedankje in ontvangst te nemen. We hopen op een grote opkomst!

Er zijn ook collega’s die afscheid nemen van onze school. Tijdens de ouder bedank middag en direct aansluitend om 14.45 uur is er de mogelijkheid voor u en uw kinderen om afscheid te nemen van Juf Carola, juf Annie, juf Corine en juf Ine. Dat wordt geen receptie of iets dergelijks, maar gewoon een informeel moment om elkaar nog een keer te ontmoeten voor het vakantie is en zij een andere uitdaging aangaan.

Wij zetten als team onze schouders nog één keer onder een pittig weekje met heel veel ‘anders dan anders’ en wensen u een prettige laatste schoolweek toe.

Gymrooster 2019-2020

Hieronder het gymrooster voor volgend schooljaar:
maandag
08.30 uur: 3a (vanaf 8.20 uur is meester Jaco aanwezig en kunt u uw kind brengen bij de Sosefhal)
09.30 uur: groep 5a
10.15 uur: groep 7a
11.00 uur: groep 8a
11.45 uur: groep 8b

13.15 uur: groep 6a
14.00 uur: groep 6/7b (U haalt uw kind om 14.45 uur op bij de Sosefhal. De kinderen die naar de BSO gaan, kunnen met meester Jaco mee terug naar school)

Op maandag 2 september starten de leerlingen van groep 3a om 8.30 uur in de klas. Zij hebben die dag geen gym.

donderdag
08.30 uur: groep 4a (vanaf 8.20 uur is meester Jaco aanwezig en kunt u uw kind brengen bij de Sosefhal)
09.30 uur: groep 5a
10.15 uur: groep 6/7b
11.00 uur: groep 8b
11.45 uur: groep 8a

13.15 uur: groep 7a
14.00 uur: groep 6a (U haalt uw kind om 14.45 uur op bij de Sosefhal. De kinderen die naar de BSO gaan, kunnen met meester Jaco mee terug naar school)

Gwijzigde datum informatieavond voor groepen 1 t/m 8

De datum voor de informatiebijeenkomst is gewijzigd naar dinsdag 10 september (i.p.v. 12 september). Wilt u dit wijzigen in uw agenda?

Er zijn twee sessies:
1. van 16.30 tot 17.30 uur
2. van 18.30 tot 19.30 uur
Tijdens deze sessies heeft u de mogelijkheid om met uw kind(eren) in de klas(sen) te kijken. De leerkrachten en leerlingen zullen u vertellen hoe wij het komende schooljaar gaan werken.

Wij nodigen u en uw kind(eren) van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden hiervoor is niet nodig.

Sportnieuws

gym.jpg

Gymrooster
Een aantal groepen hebben om de week een tweede gymles.
Aanstaande maandag geldt dit voor:
groep 5/6b van 12.45 - 13.45 uur
groep 7a en 7b van 13.45 - 14.45 uur
De groepen 7 gymmen samen, dus volgende week voor de laatste keer samen gym op maandag en donderdag.

Help! Ik wil het beste voor mijn kind

In oktober zal er door José Koster, ouderschaps- en communicatiedeskundige, een lezing worden gegeven over het contact tussen ouders en leerkrachten/ pedagogisch medewerkers, de ontwikkeling van je kind en het in gesprek gaan met elkaar. Hier vindt u de flyer.

 
Excursie Maeslantkering, groep 5a, 5/6b en 6a
 
't Startblok

Veilingweg 1a
2675 BR Honselersdijk
0174 - 630 610
info@startblok.wsko.nl

 
Copyright © 2018 startblok.wsko.nl
Online versie | Afmelden