bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
't Startblok
Nieuwsblok van 28 juni 2019

Formatie

Nu op stichtingsniveau het bestuursformatieplan door de GMR is goedgekeurd, mag ik u op de hoogte brengen van de formatie van volgend jaar. Voordat ik dat doe, wil ik u nog wel vertellen dat er op een paar plaatsen wat veranderingen zijn in ons leerkrachten bestand.

Juf Ine heeft een zwaar jaar achter de rug en is op dit moment herstellende van de ingrijpende veranderingen die hebben plaatsgevonden in haar privéleven. Voordat juf Ine een stapje terug deed hadden we met elkaar al afgesproken, dat ze per volgend schooljaar weer terug gaat naar haar ‘oude’ vertrouwde school; de Mariaschool in Wateringen. Met wat minder werkdagen en de collega’s die ze al zo heel lang kent, hoopt ze het geluk weer helemaal terug te vinden. We willen Ine ontzettend bedanken voor alles wat ze voor ons betekend heeft en haar alle geluk van de wereld toewensen.

Natuurlijk waren we daardoor op zoek naar een nieuwe juf voor de onderbouw. Gelukkig hebben we die dichtbij kunnen vinden. Juf Cayenna, die dit jaar bij ons haar LIO-stage liep, heeft een grote voorkeur voor de onderbouw en wil heel graag met haar eigen groep aan de slag. Juf Cayenna zal vanaf volgende week al kennismaken met alle kinderen van groep 1/2a, want dan is ze officieel afgestudeerd als juffrouw. Tot het einde van het schooljaar werkt ze samen met juf Evaline en vanaf het nieuwe schooljaar is juf Cayenna de vaste juf van de kinderen in groep 1/2a.

In het rijtje namen zult u ook niet meer de naam van juf Carola terugvinden. Ook juf Carola heeft in de privé sfeer een zwaar jaar achter de rug. Dat is echter niet de belangrijkste reden voor juf Carola om te stoppen op ‘t Startblok. Ze wil graag een nieuwe uitdaging aangaan op een school die voor haar veel dichterbij haar eigen woonplek is. Natuurlijk bedanken we Carola ook voor haar jarenlange inzet op onze school. We gaan haar missen en hopen dat ze het ontzettend naar haar zin krijgt op haar nieuwe school.

In de formatie ziet u ook een nieuwe naam verschijnen bij de taak van de IB’er. Juf Annie gaat na drie jaar op onze school te hebben gewerkt ook een nieuwe uitdaging aan op een andere school binnen ons bestuur. Ook zij zal het team van de Mariaschool gaan versterken. Juf Annie kent de Mariaschool goed, want ze werkte daar de afgelopen drie jaar al een dag in de week. We bedanken juf Annie voor haar inzet bij onder andere alle bijzondere trajecten voor leerlingen, het begeleiden van anderstalige kinderen en natuurlijk alle IB werkzaamheden. Veel geluk en succes gewenst op de Mariaschool.

Juf Nathalie werkt al sinds begin april op onze school en is de taken van juf Annie al geleidelijk aan het overnemen. U begrijpt dat dat geen kleine klus is, dus naast het dagelijkse werk dat er ligt, gaat alle tijd van juf Annie en juf Nathalie in de overdracht zitten. Dat verloopt prima en sommigen van u hebben daardoor al kennis kunnen maken met juf Nathalie. Ik had juf Nathalie al veel succes en plezier gewenst, maar nu ik haar al een paar maanden aan de slag heb gezien, kan ik u vol vertrouwen zeggen dat ik er alle vertrouwen in heb dat onze school een top IB’er gaat krijgen in haar.

Zoals u eerder al had begrepen, zal meester Jaco in de paar laatste weken van het jaar de gymlessen al gaan verzorgen. Vanaf het nieuwe schooljaar is hij het vaste nieuwe gezicht in de gymzaal. Naast de gymlessen is meester Jaco ook het eerste aanspreekpunt bij het organiseren van clinics en sporttoernooien.

Tot slot neemt onze school ook afscheid van juf Corine. Na jarenlang op ‘t Startblok te hebben gewerkt als administratief medewerker, gaat zij een nieuwe uitdaging aan op de nieuw op te richten school binnen ons bestuur, Waalcampus. Met haar know how over ons bestuur en expertise op het gebied van de schooladministratie was ze natuurlijk de gedroomde kandidaat voor Waalcampus. Juf Corine, bedankt voor alles wat je op de achtergrond allemaal voor onze school gedaan hebt en natuurlijk heel veel plezier en succes gewenst op Waalcampus.

Een aantal maanden terug heb ik sollicitatiegesprekken gevoerd met een groot aantal kandidaten voor de functie van administratief medewerker. Ik kan u vertellen dat ik blij ben om te kunnen melden dat we juf Patricia hebben kunnen aannemen voor die functie. Om de overdracht tip top te laten verlopen, is zij deze week al gestart met haar werkzaamheden. Op die manier kan juf Corine alles overdragen. Vanaf begin volgend jaar zal juf Patricia vier dagen per week aanwezig zijn om administratie te doen. We wensen juf Patricia een fijne tijd op onze school.

Alles bij elkaar optellend betekent het dat we nog ruimte hadden om een extra leerkracht vanuit de interne mobiliteit aan te nemen. Juf Gerda van den Bogaert werkte vorig jaar op de Godfried Bomansschool en zal vanaf komend schooljaar op maandag tot en met donderdag werkzaam zijn als plusleerkracht. Op die manier kan zij onze school en alle kinderen goed leren kennen. Ook juf Gerda wensen we, net als iedereen het allerbeste toe op onze school.

U ziet dat we door uiteenlopende redenen geconfronteerd zijn met behoorlijk wat verloop dit jaar. Het was een stevige klus om alles rond te krijgen. In de ene situatie was het makkelijker om het op te lossen, dan in de andere situatie, maar ik wil toch zeggen dat ik blij ben met alle ‘nieuwe gezichten’. Het inwerken en overdragen loopt op rolletjes en we hebben een goed formatieplaatje kunnen maken voor het komend schooljaar.

We hebben bewust gekozen om met elf groepen te starten volgend jaar. Daardoor hoeven er geen groepen opnieuw ingedeeld te worden. Maar belangrijker, we hebben veel extra handen en zelfs een extra lokaal achter de hand om daar waar nodig is extra hulp in te zetten. Die hulp is er op de eerste plaats op gericht om als school (lees team) sterker te worden. Hoe meer ‘gereedschappen’ iedere leerkracht tot haar (zijn) beschikking heeft, des te meer de kinderen ervan kunnen profiteren.

We zullen onze focus dus meer en meer gaan verleggen van remedial teaching (individuele hulp in bijzondere situaties) naar sterker en slimmer worden met elkaar, zodat we in andere organisatievormen beter kunnen omgaan met (lees: uitgaan van) verschillen.

Na deze lange (echter onoverkoombare) intro volgt dan nu de formatie van ‘t Startblok voor het schooljaar 2019-2020. Met nog één extra opmerking: de exacte verdeling van de lokalen is op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief nog niet vastgesteld. Die indeling volgt later.

groep 1/2a: Juf Cayenna (maandag t/m vrijdag)
groep 1/2b: Juf Caroline (maandag, dinsdag, donderdag)
Juf Kim (woensdag en vrijdag)
groep 1/2c: Juf Angelique (maandag, woensdag t/m vrijdag)
Juf Jolanda (dinsdag)
groep 3a: Juf Jacqueline (maandag en dinsdag)
Juf Mieke (woensdag t/m vrijdag)
groep 4a Juf Anita (maandag, dinsdag , woensdag om de week)
Juf Evaline (woensdag om de week, donderdag, vrijdag)
groep 5a: Juf Charlotte (maandag t/m vrijdag)
groep 6a: Juf Liza (maandag t/m vrijdag)
groep 6/7b: Juf Daniella (maandag t/m vrijdag)
groep 7a: Juf Charell (maandag t/m vrijdag)
groep 8a: Juf Lindy (maandag t/m vrijdag)
groep 8b: Juf Maaike (maandag t/m vrijdag)

Plusleerkracht:
Juf Gerda (maandag t/m donderdag)
Juf Cayenna (vrijdagmiddag)
Juf Kim (dinsdag)
Juf Evaline (woensdag om de week)
Juf Sandra (woensdag t/m vrijdag)
Juf Angelique (vrijdagmiddag)
Juf Linda (4 dagen per week)

Gymleerkracht: Meester Jaco (maandag en donderdag)
IB’er: Juf Nathalie (dinsdag, woensdag, vrijdag)
Administratie: Juf Patricia (maandagochtend, dinsdag, donderdag, vrijdagochtend)
Conciërge: Meester Martin (alle ochtenden)
Directeur: Meester Wilco (maandag t/m vrijdag)

Alle leerlingen vrij

Op vrijdag 5 juli zijn alle leerlingen vrij. Het nieuwsblok ontvangt u dan op donderdag 4 juli.

Gezocht: voorzitter GMR

Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter van de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter. Dit kan zowel een personeelslid als een ouder zijn. Als u wilt meepraten met het WSKO-bestuur over zaken die alle WSKO-scholen aangaan, dan is deze functie misschien iets voor u.

De medezeggenschap op scholen en de rol van de GMR zijn vastgelegd in de wet. De GMR overlegt met het bestuur van de stichting over zaken die alle scholen van WSKO aangaan en dus een individuele school overstijgen. Daarnaast heeft de GMR twee maal per jaar overleg met de Raad van Toezicht.

Onderwerpen die het afgelopen jaar zijn besproken zijn onder andere:
Aansluiting Jozefschool Schipluiden bij de WSKO
AVG (Privacyverklaring)
Koersplan WSKO en de opvolging daarvan
Formatieplan (jaarlijks terugkerend)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De GMR bestaat uit zowel ouders (oudergeleding) als leerkrachten (personeelsgeleding). Mocht u geïnteresseerd zijn en meer willen weten over de GMR of de rol van voorzitter, dan kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter, Laura Piket, via het mailadres van de GMR (gmr@wsko.nl).

Nieuw gezicht!

Liza van Adrichem is iedere donderdag en vrijdagochtend aan het helpen in groep 3a. Zij heeft de opleiding MBO zorg en welzijn afgerond.

Wasmachine

Een aantal ouders heeft de afgelopen weken een was voor ons gedraaid. Inmiddels is er een nieuwe wasmachine aansluiting en kunnen wij de was zelf weer doen. Hartelijk dank voor uw hulp!

Schoolreisje Avifauna

Avifauna.jpg
Avifauna 1.jpg

Groepsnieuws

Groep 3 A
Op donderdag 4 juli gaan we om 13.00 uur naar de brandweer op Floraholland. Wij zijn hiervoor op zoek naar ouders die willen rijden. U kunt zich hiervoor inschrijven op de intekenlijst bij de deur van het lokaal.

Sportnieuws

gym.jpg

Gymrooster
Een aantal groepen hebben om de week een tweede gymles.
Aanstaande maandag geldt dit voor:
groep 5/6b van 12.45 - 13.45 uur
groep 7a en 7b van 13.45 - 14.45 uur
De groepen 7 gymmen samen, dus ze hebben elke week op maandag en donderdag gym tot aan de zomervakantie.

Nieuwe foto's op de website

Van de volgende activiteiten zijn er foto’s op de website http://startblok.wsko.nl/Fotogalerij geplaatst:
- Bezoek Prescon, groep 3a
- Bezoek tomatenkwekerij Red-Kes, groep 3a

 
Bezoek tomatenkwekerij Red-Kes, groep 3a
 
't Startblok

Veilingweg 1a
2675 BR Honselersdijk
0174 - 630 610
info@startblok.wsko.nl

 
Copyright © 2018 startblok.wsko.nl
Online versie | Afmelden