bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
't Startblok
Nieuwsblok van 31 januari 2020

Loslaten

Groeien doet pijn. Dat hebben mijn ouders me meegegeven en dat vertel ik mijn kinderen nog regelmatig. Biologisch en fysiologisch is dat helemaal verklaarbaar trouwens. Kijk maar eens wat er met je lijf gebeurt, als je je spieren wilt laten groeien in de sportschool. Maar groter worden, doet af en toe ook mentaal pijn.

Als vierjarige vinden veel kinderen de stap naar de basisschool groot. Het afscheid nemen bij de deur leidt soms tot hartverscheurende taferelen. Gelukkig duurt dat meestal nooit lang. Na een paar weken voelen de kinderen zich als een vis in het water op school.

Acht jaar later maken ze hun volgende grote sprong. Zo het diepe in van het voortgezet onderwijs. Andere manieren van werken, andere eisen, andere omgangsvormen. Even lastig, maar als we de oud-leerlingen mogen geloven, die nog regelmatig met hun juffies van vroeger komen kletsen, went dat ook snel.

In ons leven maken we nog meer van dat soort sprongen. Studeren, op jezelf wonen, een relatie aangaan (of verbreken), je eerste baan, kinderen krijgen … en voor je het weet sta je als ouder, bij een voor jou veel te jonge en onbekende juf, je tranen in te slikken bij het afscheid nemen van je vierjarige druiloor. ‘The circle of life’ zullen we maar zeggen.

Ik weet nog goed dat ik als kind ongelooflijk driftig kon worden, als ik iets niet mocht van mijn ouders. Zeker bij een opmerking als: ‘dat vertel ik later wel, als je groot bent’, kon het ontploffen in mijn hoofd. Maar toch ben ik blij, dat mijn ouders me bij heel veel van die stapjes ruimte hebben gegeven om het zelf te doen. Op die manier kon ik ook trots zijn op mezelf als het lukte en leren van de foutjes die ik maakte.

Opvoeden is gefaseerd loslaten en ook dát doet pijn. Het allerliefste zouden we onze kinderen nog steviger vastpakken, helpen, beschermen en weghouden van alle gevaren. Maar heel veel dingen kunnen ze al (bijna helemaal) zelf. Dus laten we vertrouwen hebben in wat ze kunnen en wat ze gaan kunnen.

Alle kinderen van groep acht en hun betrokken ouders wil ik voor de komende maanden vertrouwen toewensen bij het maken van de keuze voor een school in het voortgezet onderwijs. Het wordt een flinke sprong naar jong-volwassenheid … flink loslaten dus. Wij hebben er vertrouwen in, dat deze kinderen iets kunnen maken van hun toekomst. Ieder op zijn/haar eigen manier, met alle ervaringen die ze hebben opgedaan en nog gaan krijgen.

oudergesprekken

Aanstaande maandag krijgen de ouders van de groepen 6/7b, 8a en 8b bericht met een uitnodiging om een tijd te reserveren voor het oudergesprek van uw kind(eren). De gesprekken vinden plaats op 17, 18 en 19 februari 2020.

De overige klassen krijgen op een later moment de uitnodiging, deze gesprekken gaan plaatsvinden op donderdag 5 maart en dinsdag 10 maart.

geen gym 3 feb

Aanstaande maandag 3 februari gaat meester Jaco een dag op cursus. Zodat hij daarna weer nieuwe leuke gymlessen kan gaan geven. Dit betekent dat de gym op maandag anders zal verlopen.

Groep 3a gaat wel gymen met juf Jacqueline 
Groep 7a gaat wel gymen met juf Charell
Groep 8a en 8b gaan samen gymen met juf Maaike en juf Lindy
(neem je gymspullen daarom mee)

Groep 5a, 6a en 6/7b gaan niet gymen.

Junior First Lego League

Maandag 3 februari staat het Junior First Lego League team klaar in de hal van 8.20 - 8.30 uur. Yfke, Launo, Yari, Matthijs, Lenn en Jens willen dol graag hun bouwwerk aan iedereen die geïnteresseerd is presenteren. Komt u ook even kijken?

FL20-banner-web-928x3783-928x374.png

Gevonden voorwerpen

Vanaf a.s. maandag liggen de gevonden voorwerpen op een tafel in de hal. Is uw kind iets kwijt? Kijkt u even of het erbij ligt. De gevonden voorwerpen die op woensdag 19 februari niet opgehaald zijn, gaan naar een goed doel.

Groepsnieuws

Groepen 1 t/m 8
Op dinsdag 5 februari van 8.30 tot 9.00 uur is er weer een inloopmoment. De ouder(s), verzorger(s) zijn van harte welkom om samen met hun kind in de klas rond te kijken. Om 9.00 uur worden de ouder(s), verzorger(s) weer uitgezwaaid.

Groep 3a en 5a
Dinsdagochtend 11 februari 2020 gaan we naar de voorstelling Bekkens en Branie, hiervoor zijn we op zoek naar ouders die willen rijden. De intekenlijsten hangen (groep 3a vanaf maandag) bij de klas.

Groep 6/7 b
Dinsdagochtend 11 februari 2020 gaan we naar de voorstelling Bekkens en Branie, hiervoor zijn we op zoek naar 1 ouder die mee kan fietsen.
We vertrekken om 10.15 uur met de fiets.

Groep 6/7 heeft de meeste loten verkocht voor de kerkenveiling die in begin november is gehouden. Daarom hebben wij een prijs gewonnen! Dinsdag 18 februari zijn we uitgenodigd bij BrinkOutdoor in Honselersdijk aan de Zwethlaan voor een actief uitje.
De kinderen hebben voor deze dag makkelijke kleding en schoenen nodig die ook een beetje vies mogen worden.
We gaan hier met de fiets naartoe. We zijn op zoek naar een ouder die met ons mee wil fietsen en eventueel daar ook gezellig wil blijven.
We vertrekken om 11.15 uur en zullen rond 14.30 uur weer terug zijn. We horen het graag!

Les over de Duif

Wij heben heel veel dingetjes gelird over duifen. Irst kwam er een mefrouw in de klas met drie duifen. Die mefrouw kwam les geven. Wij vonden het leuk, en die mefrouw liet de duif los en toen kwamen ze terug bij Jaden zijn opa. Ook liet zij zien waar de duif uit drinkt en ook liet zij van alles zien zoals de eieren van de duif. Juf Mieke hat de duif vast en ze vont het leuk. We hadden 3 duifen een postduif, stadsduif en de sierduif. We hebben een leuke dag gehad en veel geleert.

Geschreven door Liza, Julia en Carlijn (groep 3a)

pjimage.jpg

Vanuit de MR

Tijdens deze MR vergadering hebben we uitgebreid gesproken over de uitdagingen waar´t Startblok voor staat. Kwalitatief goed onderwijs blijven aanbieden in een veranderende omgeving waarbij kosten hoger worden tegen budgetten die (vooralsnog) neutraal blijven.
We spraken over de thema´s als de onderwijsstaking, formatie, portfolio, Engels, MR verkiezingen, aansluiting met voortgezet onderwijs en het betrekken van ouders bij onderwijsthema´s. Ook werd er naar aanleiding van een ingezonden brief gesproken over het telefoonbeleid. Wat fijn dat ouders de MR weten te vinden als ze een onderwerp bespreekbaar willen maken!
We willen u graag uitnodigen, als u een onderwerp heeft waarvan u graag wilt dat we dit bespreken, ons dit te laten weten.

De volgende vergadering is 31 maart 2020.

 

Vacature oudergeleding MedezeggenschapsRaad (MR) 't Startblok

Wilt u actief betrokken zijn bij de school van uw kind? Dan is dit een goed moment om uw stem te laten gelden. Wij hebben een vacature binnen de oudergeleding van de MR. Aan het eind van dit schooljaar verloopt de zittingstermijn van ouderleden Angela Valentin en Marinka Albers. Angela is niet herkiesbaar omdat haar zoon naar groep 8 gaat. Marinka stelt zich wel herkiesbaar.

Dit betekent dat u de kans krijgt om zitting te nemen in de MR. Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen dan worden de nieuwe leden gekozen door middel van verkiezingen.

Wat doet de MR?
Wie neemt op school de beslissingen? Mag het schoolbestuur alles alleen bepalen? Of mogen ouders en leerkrachten ook meebeslissen? Op bepaalde punten mogen ze dat en daarvoor is een wettelijk orgaan ingesteld, namelijk de medezeggenschapsraad (MR).

't Startblok valt met haar schoolbestuur onder de Stichting "WSKO" die nog 18 andere scholen in het Westland bestuurt. In de praktijk overlegt de MR met de directeur als vertegenwoordiger van het bestuur over de gang van zaken op het Startblok en wordt via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad direct overlegd met het bestuur over bovenschoolse zaken. De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Over bepaalde zaken heeft de MR (de oudergeleding en/of leerkrachtengeleding) instemmingsrecht, zoals over onderwijskundige doelstellingen, schoolwerkplan, schoolreglement, activiteitenplan, beleid over ouderparticipatie, formatieplan, en regels over veiligheid en gezondheid. Als de MR instemmingsrecht heeft over een voorstel, kan het bestuur geen besluiten nemen zonder instemming van de MR. Over alle andere zaken die de school aangaan mag de MR alleen adviseren. Ook een advies van de MR moet het bestuur terdege in overweging nemen. De MR is dus de officiële spreekbuis van de ouders richting schoolbestuur. In de MR zitten zowel vertegenwoordigers van de ouders als van het personeel, met ieder hun eigen bevoegdheden. De zetelverdeling tussen ouders en personeel is altijd fifty-fifty. De directie maakt geen onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen.

Tijdsbesteding
De MR op het Startblok komt ongeveer 5 x per jaar bij elkaar. Daarnaast besteedt u tijd aan het lezen van de stukken en aan incidentele bijeenkomsten of projecten. Indien u onze school vertegenwoordigt in de GMR, dan komt daar nog een aantal vergaderingen bij.

Belangstelling
Wanneer u zich beschikbaar wilt stellen voor de MR kunt u een e-mail sturen aan ester.zwinkels@gmail.com o.v.v. kandidaat MR.
Doet u dit uiterlijk 18 februari 2020.
U stelt zich kandidaat voor 4 jaar of de periode dat uw kind nog op school zit.

Indien u zich aanmeldt, zullen wij u persoonlijk informeren over de verdere procedure.
Heeft u vragen, neem dan contact op met Ester Zwinkels 06-24779535 of ester.zwinkels@gmail.com.

Wij hopen van harte dat u zich verkiesbaar stelt!   

MR-1024x636.png

Jarigen!

logo-Happy-Birthday-slingers-350.jpg

3 februari 2020
Mick, groep 6a
4 februari 2020
Mats, groep 1/2c
Vincent, groep 1/2c
Lea, groep 1/2c
Juf Kim, 1/2b
5 februari 2020
Tess, groep 5a
Latif, groep 1/2d
8 februari 2020
Jesse, groep 6b
10 februari 2020
Jelle, groep 7a
Dominique, groep 7b
12 februari 2020
Jens, groep 6a
14 februari 2020
Milan, groep 1/2c
Vera, groep 4a
Valentino, groep 8b

agenda.jpg

Agenda

1 februari 2020
Einde Nationale voorleesdagen
3 februari 2020
OV vergadering
5 februari 2020
Inloopmoment groepen 1 t/m 8 van 8.30 uur tot 9.00 uur
11 februari 2020
Voorstelling Bekkens en branie 4, groepen 3 t/m 8
16 februari 2020
Presentatie viering communicantjes om 9.30 uur in de kerk
18 februari 2020
Actief uitje BrinkOutdoor, groep 6/7 b
20 februari 2020
Portfolio mee naar huis
21 februari 2020
Carnaval
22 februari t/m 29 februari 2020
Voorjaarsvakantie

 
Rijksmuseum
 
't Startblok

Veilingweg 1a
2675 BR Honselersdijk
0174 - 630 610
info@startblok.wsko.nl

 
Copyright © 2018 startblok.wsko.nl
Online versie | Afmelden