Medezeggenschapsraad

De raad is bevoegd aangelegenheden van de school te bespreken en standpunten naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kenbaar te maken. Verder heeft de MR nog een aantal bijzondere bevoegdheden; in sommige gevallen adviesrecht, in andere instemmingsrecht.
Dit betreft bijvoorbeeld: 
- fundamentele wijzigingen in de organisatie van ‘t Startblok;
- vaststellen van het vakantierooster;
- diverse beleidsbepalingen en wijzigingen.
 
De WSKO kent een overkoepelend medezeggenschapsorgaan, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Sinds 2014 is er een nieuwe samenstelling van leerkrachten en ouders. Namens ’t Startblok maakt Ronald Grootscholten deel uit van de GMR.
Wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen van de MR of wilt u de notulen van een vergadering nalezen? Stuurt u dan een mail naar: mr@startblok.wsko.nl of neem contact op met Ronald Grootscholten, voorzitter van de MR: r.grootscholten@florpartners.nl

De samenstelling van de Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016 is:

Namens de ouders/verzorgers:               Namens het team: 
Ronald Grootscholten (voorzitter) Carola Lampe (secretaris)
Ester Zwinkels Charlotte Brabander
Angela Valentin Caroline Stolk
Marinka Albers Lindy Stoorvogel