'tStartblok

Welkom!

WSKO 't Startblok: Een wereldschool

WSKO 't Startblok is een school die betrokkenheid van leerlingen stimuleert door theorie en praktijk te koppelen. In samenwerking met ouders en omgeving maken we een verbinding tussen de school en de wereld om ons heen, zodat het leerstofaanbod betekenisvoller wordt.

Fijn dat u onze website bezoekt. Wij hopen dat u hierdoor een goede indruk krijgt van onze school.
Voor ouders/verzorgers van de leerlingen van onze school is de website handig om informatie op te zoeken. Zo kunt u het wekelijkse “nieuwsblok”, het vakantierooster en ook de schoolgids op de site vinden. Maar u vindt hier ook leuk en interessant nieuws van onze groepen 1 t/m 8. We hopen dan ook dat u onze website regelmatig zult bezoeken.
Ouders die nog geen kinderen bij ons op school hebben, nodigen wij van harte uit om onze school te bezoeken, zodat u een reëel beeld krijgt van onze werkwijze en de sfeer op school. Uw zoon/dochter mag natuurlijk mee! U kunt een afspraak telefonisch maken (0174-630610) of u kunt een mail sturen naar: info@startblok.wsko.nl.
Ook voor op-/aanmerkingen over onze site, kunt u bovenstaand e-mailadres gebruiken. Wij wensen u veel lees- en kijkplezier toe.

Namens het team van ’t Startblok,
Wilco Kannekens,
directeur