Kindpakket Westland

Soms is het financieel niet haalbaar om uw kind(eren) mee te laten doen met leuke activiteiten. Kindpakket Westland helpt kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.
Via het Kindpakket kunnen kinderen sporten, hun zwemdiploma halen, muziek- of toneel les volgen, mee op schoolreis of schoolkamp. Ook waardebonnen voor de aanschaf van een winterjas, schoolspullen of een fiets zijn beschikbaar.
Het Kindpakket zorgt ervoor dat ieder kind kan meedoen met leeftijdsgenoten.

Kindpakket Westland is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met ouders met een laag inkomen. Kijk op www.kindpakketwestland.nl voor informatie en de voorwaarden.