Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad (MR) zit een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten die samen meedenken over de ontwikkeling van de school. Met elkaar proberen we de beste omstandigheden te creëren waarin kinderen, ouders en het team tot bloei kunnen komen.

De raad is bevoegd aangelegenheden van de school te bespreken en standpunten naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kenbaar te maken. Verder heeft de MR nog een aantal bijzondere bevoegdheden; in sommige gevallen adviesrecht, in andere instemmingsrecht.
Dit betreft bijvoorbeeld: 
- fundamentele wijzigingen in de organisatie van ‘t Startblok;
- vaststellen van het vakantierooster;
- diverse beleidsbepalingen en wijzigingen.
 
De WSKO kent een overkoepelend medezeggenschapsorgaan, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). 

Wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen van de MR of wilt u de notulen van een vergadering nalezen? Stuurt u dan een mail naar: startblok.mr@wsko.eu 

De samenstelling van de Medezeggenschapsraad (MR) is:                                                       

Namens de ouders/ verzorgers:            Namens het team:        
Richard Verbeek (voorzitter) Charlotte Brabander
Jeffrey Gaunt Caroline Stolk
Jeanet van Someren Lindy Stoorvogel
Nancy Vijverberg Nathalie Dickhoff

 

 

Gezocht: ouder die onze school wil vertegenwoordigen in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)


Onze school maakt onderdeel uit van de WSKO dat als overkoepelend orgaan bovenschoolse zaken regelt en afstemt. Zoals ’t Startblok een medezeggenschapsraad (MR) heeft, bestaand uit een ouder- en een leerkrachtgeleding, zo heeft de WSKO een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR. De GMR praat mee over onderwerpen die van belang zijn voor alle, of een meerderheid van de, scholen van WSKO.

Wij zijn op zoek naar een ouder die onze school wil vertegenwoordigen in de GMR. Dat is belangrijk omdat daar beslissingen worden genomen die onze school en dus onze kinderen aangaan. Bovendien is het een interessante plek omdat je samenwerkt met 17 basisscholen die onder de koepel van WSKO vallen en van daaruit kunt deelnemen aan verschillende projecten. Samen bouwen aan de uitgangspunten van WSKO: vertrouwen, eigenaarschap en vooruitgang. Kijk voor meer informatie op de website: https://www.wsko.nl/nl/medezeggenschap.

Wil jij iets betekenen voor ’t Startblok en heb jij interesse in deze leuke taak? Vraag de uitgebreide profielschets op via startblok.mr@wsko.eu.