AED in de school

Hartveilig wonen is een stichting die in geval van een reanimatie vrijwilligers oproept per app/sms om naar de plaats van de reanimatie te gaan en te gaan reanimeren om de (zeer kostbare en van levensbelang!) tijd te overbruggen tot de professionele hulp komt. Deze vrijwilligers kan gevraagd worden om de dichtstbijzijnde AED op te halen en dat kan, tijdens schooltijden, dus een AED zijn op 't Startblok. Hiermee hopen we ons steentje bij te dragen aan een veiliger leefomgeving, hoewel we natuurlijk hopen dat de apparaten gewoon in de koffer kunnen blijven.