Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs bedrijfsleven

Met de SBB is een goede samenwerking voor de toekomst van onze leerlingen.

Leerlingen krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Ze erkennen en begeleiden de leerbedrijven waar leerlingen terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. En ze maken afspraken over wat de leerling moet weten en kunnen om een diploma te behalen, of bijvoorbeeld een mbo-certificaat voor leven lang ontwikkelen.

Verder leveren ze feiten en cijfers, zoals de kans op stage, leerbaan en werk of trends en ontwikkelingen in de sector. Tot slot adviseren ze de minister van OCW over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

 

Kijk gerust verder op de website: https://www.s-bb.nl/