Samenwerkingsverband Westland

In het Samenwerkingsverband werken 44 basisscholen (voor regulier en speciaal basisonderwijs) en twee scholen voor speciaal onderwijs samen binnen de gemeenten Westland, Midden Delfland en Hoek van Holland (deelgemeente Rotterdam). Met elkaar wordt geprobeerd passend onderwijs vorm te geven. In het bestuur van het Samenwerkingsverband is ook ons bestuur de WSKO vertegenwoordigd door mevrouw H. Boevé. Voor meer informatie over het Samenwerkingsverband kunt u een kijkje nemen op www.spow.nl.