Bibliotheek Westland

In de school is een dependance van Bibliotheek Westland gevestigd. We hebben een goede samenwerking hiermee, zoals het uitlenen van de boeken aan de leerlingen in de klassen en het verzorgen van lespakketten bij de verschillende thema's. 

Voor meer informatie over de bibliotheek en al hun activiteiten verwijzen we graag naar de website van bibliotheek Westland.

https://www.bibliotheekwestland.nl/