Westlandse Natuur- en Milieu educatie

Kinderen krijgen de kans om op jonge leeftijd kennis op te doen over natuur, milieu, gezonde voeding, glastuinbouw en leefomgeving.

Hoofddoel is betrokkenheid bij deze onderwerpen te vergroten, in de maatschappelijke context van het streven naar duurzame ontwikkeling. De betrokken organisaties zorgen voor een breed aanbod van lessen, leskisten, excursies en educatieve projecten, waaraan kinderopvang (peuters), basisonderwijs en middelbaar onderwijs (scholieren) kunnen deelnemen.