Groep 1/2c

De kinderen in groep 1/2
Groep 1/2 bestaat uit kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar. We leren aan de hand van betekenisvolle thema’s. Wij vinden het belangrijk om met de kinderen de wereld te verkennen. Daarom trekken we er regelmatig op uit, om hen te laten zien hoe alles wat zij in de klas leren er in het echt uit ziet. Ook hebben we ouders/deskundigen die ons over het onderwerp kunnen komen vertellen in de klas.
Aan de sfeer in de klas besteden we veel aandacht. Het is belangrijk dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen in de klas. De kinderen kunnen zich dan beter ontwikkelen. Ze krijgen zo meer zelfvertrouwen en durven meer initiatieven te nemen.

Wat doen we allemaal in groep 1/2
In groep 1/2 werken we volgens Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Dit richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen, waarbij de optimale ontwikkeling van elk kind gestimuleerd wordt. Het onderwijs vindt plaats in thema’s die 4 tot 6 weken in beslag nemen. De thema’s worden gekozen vanuit de belangstelling van de kinderen: de leefsituatie, de omgeving, fantasie of prentenboeken en de actualiteit (voorzien en onvoorzien).
Het aanbod tijdens een thema kunnen de volgende activiteiten zijn: Kring-, gespreks-, spel-, bewegings-, beeldende, constructieve, lees-, schrijf-, reken- en onderzoeksactiviteiten.

Wij volgen de ontwikkeling van kinderen aan de hand van observaties in de klas. Deze registreren wij in ons registratiesysteem Kijk!. Tweemaal per jaar vinden er met ouders 10-minutengesprekken plaats. Samenwerken met ouders is van belang. Daarom is er altijd de mogelijkheid om een gesprek met de leerkracht aan te vragen. Via de schoolapp bent u betrokken bij de activiteiten in de klas. 

Ons klaslokaal
Het klaslokaal bestaat o.a. uit de volgende hoeken: Een bouwhoek, een knutselhoek, themahoeken, een leeshoek, een spel-/tekenhoek, een ontdekhoek, een verfhoek, diverse constructiehoeken, een schrijf-/luisterhoek, de computerhoek, een krijthoek en een zand-/watertafel.