Groep 5a

Het is belangrijk dat iedereen zich goed voelt in de klas. In groep 5 krijgen de kinderen van Rino Vijverberg Orka training.
In deze training voeren de kinderen opdrachten uit die te maken hebben met interactie met elkaar. De leerkracht en trainer geven feedback op de keuzes die de kinderen maken. In de trainingen oefenen we met 6 manieren van reageren, met als doel dat de kinderen hun eigen grenzen aan kunnen geven. 
De aanpak in de trainingen worden in de klas voortgezet.

Net als in elke groep komen er in groep 5 nieuwe onderwerpen aan bod, zoals de tafelsommen 6 t/m 9, sommen t/m 1000, digitale tijden, verhalen schrijven.
In groep 5 oefenen we deze zaken met verschillende werkvormen. In de klas werken we met coöperatieve werkvormen. De kinderen leren met deze werkvormen samen te werken. Zo willen we een actieve deelname in de lessen vergroten.

Binnen de school werken we met Snappet. Op een adaptieve manier wordt ieder kind op zijn eigen niveau uitgedaagd, zodat het kind kan groeien.

In groep 5 werken we tijdens de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur/techniek binnen een thema. Binnen dit thema proberen we de theorie en de praktijk aan elkaar te verbinden. Zo wordt er vaak een gastles of een excursie binnen het thema gepland. Zo hebben we de afgelopen jaren in Naturalis heel veel geleerd over dinosaurussen na aanleiding van het thema 'de tijd van de dinosaurus'.
In de thema's werken we met 4x wijzer. Deze werkwijze gaat uit van de verschillende manieren waarop kinderen leren. Naast de basislessen kiezen de kinderen opdrachten om de stof te verwerken, met als doel dat de kinderen samen actief bezig zijn met het thema.

Dit jaar krijgen de kinderen voor het eerst huiswerk mee naar huis. De kinderen krijgen huiswerk op niveau. Het kind bepaalt in overleg met de leerkracht en ouders waar hij/zij aan wil werken. 
Ook vragen we om sommige zaken thuis onder de aandacht te brengen, met als doel om deze zaken te automatiseren.

Een jaar volle nieuwe en leerzame dingen! Het wordt een top schooljaar!