Groep 7

We vinden het heel belangrijk dat er een positieve, gezellige sfeer heerst waarin iedereen zich veilig voelt en de kans krijgt om zich optimaal te ontplooien op hun eigen niveau. Hier besteden we dan ook dagelijks aandacht aan.

Verder is het een jaar waarin een hoop geleerd en ontdekt wordt. De lesstof bieden we aan via verschillende werkvormen om zo aan te sluiten bij de behoeften van de kinderen. Hierbij maken wij gebruik van coöperatieve structuren, zelfstandige werkmomenten en werken via het afschilmodel.

De verwerking gebeurt op de Snappet (tablet). Deze werkt adaptief zodat elk kind op zijn eigen niveau uitgedaagd wordt en kan groeien.

Tijdens het werken kunnen de kinderen zelf aangeven of zij met de verlengde instructie mee willen doen, een vraag hebben, stil willen werken of iemand willen helpen. Zij leren hierdoor zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen werk.

We werken met thema’s waarin we aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek aan elkaar koppelen. Daarnaast proberen we bij elk thema de theorie en praktijk aan elkaar te verbinden zodat de lesstof betekenisvoller wordt. Hierbij maken we gebruik van de wereld om ons heen. Bij elk thema zoeken wij een bijpassende excursie of gastles. Verder werken we met 4xwijzer die uitgaat van de verschillende manieren waarop kinderen leren. De kinderen kunnen na een aantal basislessen kiezen uit diverse opdrachtkaarten om de stof te verwerken. Op deze wijze leren wij de kinderen verbanden te leggen, samen te werken en zijn ze zelf actief bezig met de lesstof van het thema.

De kinderen leren dit jaar hoe zij huiswerk in hun agenda moeten noteren. Zij zullen maakwerk en leerwerk mee naar huis krijgen. Het maakwerk is gericht op een onderdeel waar het kind aan wil werken. Huiswerk op niveau.

Daarnaast houden de kinderen diverse presentaties en zullen zij werkstukken maken. Dit zal deels ook thuis plaatsvinden.

In april staat het verkeersexamen gepland. Hier worden de leerlingen goed op voorbereid. Zodat ze veilig in het verkeer op hun fiets kunnen deelnemen.

Het wordt een leerzaam en gezellig jaar!