Groep 4/5b

In groep 4/5b wordt hard gewerkt!!

Vanaf groep 4 maken de kinderen met rekenen, taal en spelling gebruik van snappet. Na de instructie en/of coöperatieve werkvorm, werken ze op hun eigen chromebook aan de les. Daarnaast staan de vakken schrijven, lezen en Engels op het rooster.
Met schrijven leren de kinderen in groep 4 de letters aan elkaar schrijven en de hoofdletters.
Tijdens de leeslessen komt leestempo, leestechniek, begrijpend luisteren en begrijpend lezen aan bod.

We werken leerdoel gericht zodat de kinderen vooraf weten aan welk doel ze werken en wat ze kunnen behalen.

 

We hebben ook dit jaar "communie" als project op de agenda staan. Er worden lessen behandelt uit de communiemap en er wordt een bezoek gebracht aan de bakker. In de les wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan de schepping, dopen, vriendschap en vrede.

In groep 5 krijgen de kinderen van Rino Vijverberg Orka training.
In deze training voeren de kinderen opdrachten uit die te maken hebben met interactie met elkaar. De leerkracht en trainer geven feedback op de keuzes die de kinderen maken. In de trainingen oefenen we met 6 manieren van reageren, met als doel dat de kinderen hun eigen grenzen aan kunnen geven. 
De aanpak in de trainingen worden in de klas voortgezet.

Net als in elke groep komen er in groep 5 nieuwe onderwerpen aan bod, zoals de tafelsommen 6 t/m 9, sommen t/m 1000, digitale tijden, verhalen schrijven.
In groep 5 oefenen we deze zaken met verschillende werkvormen. In de klas werken we met coöperatieve werkvormen. De kinderen leren met deze werkvormen samen te werken. Zo willen we een actieve deelname in de lessen vergroten.

Zowel groep 4 als groep 5 krijgen de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, woordenschat, tekenen, handvaardigheid, muziek, drama en media. Om de 6 à 7 weken werken we aan een ander thema. Hierbij zijn leervragen opgesteld, maar hebben leerlingen ook de mogelijkheid hun eigen leervragen te maken.
Deze hangen op de themamuur achterin de klas. Hier is ook de woordmuur terug te vinden en de thematafel.
We proberen bij elk thema een passende gastles of excursie te vinden.

Er wordt bij sommige thema’s met 4x wijzer themakaarten gewerkt. Deze zijn gebaseerd op meervoudige intelligentie en leerwijzen van kinderen. Om de kinderen meer eigenaarschap mee te geven kunnen ze zelf kiezen op welke manier ze de leerstof willen verwerken. Ook werken we met een portfolio waar kinderen het werk waar ze trots op zijn kunnen tonen.

een jaar vol met nieuwe en leerzame dingen! Het wordt een top schooljaar!