Groep 5/6b

In groep 5/6b wordt hard gewerkt!!

 

In groep 5 krijgen de kinderen van Rino Vijverberg Orka training.
In deze training voeren de kinderen opdrachten uit die te maken hebben met interactie met elkaar. De leerkracht en trainer geven feedback op de keuzes die de kinderen maken. In de trainingen oefenen we met 6 manieren van reageren, met als doel dat de kinderen hun eigen grenzen aan kunnen geven. 
De aanpak in de trainingen worden in de klas voortgezet.

Net als in elke groep komen er in groep 5 nieuwe onderwerpen aan bod, zoals de tafelsommen 6 t/m 9, sommen t/m 1000, digitale tijden, verhalen schrijven.
In groep 5 oefenen we deze zaken met verschillende werkvormen. In de klas werken we met coöperatieve werkvormen. De kinderen leren met deze werkvormen samen te werken. Zo willen we een actieve deelname in de lessen vergroten.

Zowel groep 4 als groep 5 krijgen de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, woordenschat, tekenen, handvaardigheid, muziek, drama en media. Om de 6 à 7 weken werken we aan een ander thema. Hierbij zijn leervragen opgesteld, maar hebben leerlingen ook de mogelijkheid hun eigen leervragen te maken.
Deze hangen op de themamuur achterin de klas. Hier is ook de woordmuur terug te vinden en de thematafel.
We proberen bij elk thema een passende gastles of excursie te vinden.

Er wordt bij sommige thema’s met 4x wijzer themakaarten gewerkt. Deze zijn gebaseerd op meervoudige intelligentie en leerwijzen van kinderen. Om de kinderen meer eigenaarschap mee te geven kunnen ze zelf kiezen op welke manier ze de leerstof willen verwerken. Ook werken we met een portfolio waar kinderen het werk waar ze trots op zijn kunnen tonen.

een jaar vol met nieuwe en leerzame dingen! Het wordt een top schooljaar!

 

In groep 6a vinden wij het heel belangrijk dat er een positieve, gezellige sfeer heerst waarin iedereen zich veilig voelt en de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelen op zijn eigen niveau.

We werken in de klas met een weektaak en we proberen zoveel mogelijk samen te werken, onder andere door het inzetten van coöperatieve werkvormen.

We oefenen heel veel met de tafels, klokken, sommen met grote getallen, we leren wat de persoonsvorm is en het onderwerp, we leren veel weetwoorden schrijven, Engelse woorden en zinnen maken en nog veel meer! Ook krijgen we dit jaar weer huiswerk.

We werken met de methode 4XWijzer, waarbij er steeds een ander thema centraal staat. Onder andere De middeleeuwen, gezondheid en voeding, burgers en stoommachines, Nederland waterland en Nederland multicultureel zijn thema's die dit jaar voorbij komen. Binnen de thema's wordt er gewerkt met opdrachten die aansluiten bij de meervoudige intelligenties van de kinderen, zodat iedereen op een manier kan leren die bij hem/haar past. Daarnaast proberen we de thema's ook bij de zaakvakken naar voren te laten komen, zodat we het thema echt de klas in halen. Of we gaan er juist op uit met de klas!