Groep 3/4 b

 

Wat leren de kinderen in groep 3? In de ochtend staan lezen en rekenen centraal. We starten de dag met de leesles uit onze leesmethode ‘Veilig Leren Lezen’. Dit gebeurt met behulp van verhalen, letterspelletjes, flitsoefeningen, leesboeken, het werkboek, speel-leermateriaal en wisselrijtjes (Veilig en Vlot). De verwerking van de les gebeurt in drie niveaugroepen: de sterren, de zonnen en de manen. Dit is om ervoor te zorgen dat alle kinderen lezen op het niveau waarin ze zitten en dus niet op een te moeilijk of een te makkelijk niveau. Ook de letterzetter, de stempeldozen, letterdozen, stickervellen en zelf controlerende werkjes (o.a. Varia, Mini-Loco, Piccolo), die de kinderen zelfstandig mogen maken na de les, zijn op niveau ingedeeld. Het eerste halfjaar leren we de blokletters aan en vanaf januari bieden we ook de schrijfletters aan.

Na het buitenspelen op het grote plein en het eten gaan we verder met de rekenles. In groep 3 gaan we getallen tot 10 splitsen, sommen tot 20 automatiseren en tellen tot 100. Ook leren we de hele en halve uren op de klok.

Na de lunchpauze gaan we nogmaals lezen. Twee keer in de week werken we met 4x wijzer. De kinderen kunnen uit verschillende hoeken en opdrachten in de klas kiezen wat zij het leukste vinden; techniek, muziek, taal, natuur, lezen, knutselen, een werkje alleen doen of juist samen. Zo leren de kinderen op een spelende manier en op de manier die hen het meest aanspreekt. De opdrachten waaruit gekozen kan worden wisselt per thema. Iedere middag spelen we ook nog een kwartiertje buiten. Zo is elke dag in groep 3 een leuke, gezellige, maar vooral leerzame dag!

Welke leuke dingen doen de kinderen nog meer in groep 3? We werken naast het thema van 4x wijzer ook aan het thema wat met ‘Veilig Leren Lezen’ aan de orde komt. Dit thema komt niet alleen terug in de lessen en de hoeken, maar ook bij tekenen en handvaardigheid. Bovendien maken we leuke tekeningen en knutselwerken rondom dit thema. Elke maandag beginnen we met een gymles in de Sosef-sporthal waar we gym krijgen van meester Jaco. De kinderen maken ook uitstapjes, niet alleen passend bij het thema maar gaan ook naar een theatervoorstelling, het Prinsenbos of de bibliotheek.

 

Vanaf groep 4 maken de kinderen met rekenen, taal en spelling gebruik van snappet. Na de instructie en/of coöperatieve werkvorm, werken ze op hun eigen chromebook aan de les. Daarnaast staan de vakken schrijven, lezen en Engels op het rooster.
Met schrijven leren de kinderen in groep 4 de letters aan elkaar schrijven en de hoofdletters.
Tijdens de leeslessen komt leestempo, leestechniek, begrijpend luisteren en begrijpend lezen aan bod.

We werken leerdoel gericht zodat de kinderen vooraf weten aan welk doel ze werken en wat ze kunnen behalen.

De vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, woordenschat, tekenen, handvaardigheid, muziek, drama en media zijn geïntegreerd in het thematisch werken. Om de 6 à 7 weken werken we aan een ander thema. Hierbij zijn leervragen opgesteld maar hebben leerlingen ook de mogelijkheid hun eigen leervragen te maken.
Deze hangen op de themamuur achterin de klas. Hier is ook de woordmuur terug te vinden en de thematafel.
We proberen bij elk thema een passende gastles of excursie te vinden.

Er wordt bij sommige thema’s met 4x wijzer themakaarten gewerkt. Deze zijn gebaseerd op meervoudige intelligentie en leerwijzen van kinderen. Om de kinderen meer eigenaarschap mee te geven kunnen ze zelf kiezen op welke manier ze de leerstof willen verwerken. Ook werken we met een portfolio waar kinderen het werk waar ze trots op zijn kunnen tonen.

We hebben ook dit jaar "communie" als project op de agenda staan. Er worden lessen behandelt uit de communiemap en er wordt een bezoek gebracht aan de bakker. In de les wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan de schepping, dopen, vriendschap en vrede.