Groep 4a

In groep 4 wordt hard gewerkt!!

Vanaf groep 4 maken de kinderen met rekenen, taal en spelling gebruik van snappet. Na de instructie en/of coöperatieve werkvorm, werken ze op hun eigen chromebook aan de les. Daarnaast staan de vakken schrijven, lezen en Engels op het rooster.
Met schrijven leren de kinderen in groep 4 de letters aan elkaar schrijven en de hoofdletters.
Tijdens de leeslessen komt leestempo, leestechniek, begrijpend luisteren en begrijpend lezen aan bod.

We werken leerdoel gericht zodat de kinderen vooraf weten aan welk doel ze werken en wat ze kunnen behalen.

De vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, woordenschat, tekenen, handvaardigheid, muziek, drama en media zijn geïntegreerd in het thematisch werken. Om de 6 à 7 weken werken we aan een ander thema. Hierbij zijn leervragen opgesteld maar hebben leerlingen ook de mogelijkheid hun eigen leervragen te maken.
Deze hangen op de themamuur achterin de klas. Hier is ook de woordmuur terug te vinden en de thematafel.
We proberen bij elk thema een passende gastles of excursie te vinden.

Er wordt bij sommige thema’s met 4x wijzer themakaarten gewerkt. Deze zijn gebaseerd op meervoudige intelligentie en leerwijzen van kinderen. Om de kinderen meer eigenaarschap mee te geven kunnen ze zelf kiezen op welke manier ze de leerstof willen verwerken. Ook werken we met een portfolio waar kinderen het werk waar ze trots op zijn kunnen tonen.

We hebben ook dit jaar "communie" als project op de agenda staan. Er worden lessen behandelt uit de communiemap en er wordt een bezoek gebracht aan de bakker. In de les wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan de schepping, dopen, vriendschap en vrede.